ВИЖТЕ ПЪРВИ! Програмата на NOVA NEWS


 Понеделник 04.01.2021


06:30 “Здравей, България” – сутрешен блок

09:30 ”Темата на Нова” - /п/

10:00 Новините на Nova News

10:15 “Карай направо” с Диана Найденова - /п/

10:40 ”Темата на Нова” - /п/

11:00 Новините на Nova News

11:15 „Ничия земя“ - /п/

12:00 Новините на NOVA

12:30 „Другото лице“  

13:00 Новините на Nova News

13:30 „Парчета от реалността“

14:00 Новините на Nova News

14:30 Док.поредица на DW

15:00 Новините на Nova News

15:20 Светски новини

15:30 „Социална мрежа“ – следобеден блок

16:00 Новините на NOVA 

16:15 „Социална мрежа“ – следобеден блок

17:00 Новините на Nova News

17:15 „Пресечна точка“ – публицистично шоу - /п/

18:00 Новините на Nova News

18:30 „Патарински LIVE“ – репортерско риалити

19:00 Новините на NOVA – централна емисия 

20:00 Новините на Nova News

20:30 „Денят на живо“ с Наделина Анева – публицистично предаване

21:00 Новините на Nova News

21:45 Бизнес новини

21:50 Светски новини

22:00 Новините на Nova News

22:15 „Пресечна точка“ – публицистично шоу - /п/

23:00 Новините на NOVA 

23:30 „Денят на живо“ с Наделина Анева - /п/

00:00 Новините на NOVA - /п/

00:30 „Патарински LIVE“ – репортерско риалити - /п/

01:00 Новините на NOVA - /п/

01:30  Док.поредица на DW - /п/

02:00 Новините на NOVA - /п/

02:30 „Денят на живо“ с Наделина Анева - /п/

03:00 Новините на NOVA - /п/

03:30 „Социална мрежа“ - /п/

04:00 Новините на NOVA - /п/

04:30 „Социална мрежа“ - /п/

05:15 „Патарински LIVE“ – репортерско риалити - /п/

05:45 „Пресечна точка“ – публицистично шоу - /п/


Вторник 05.01.2021


06:30 “Здравей, България” – сутрешен блок

09:30 ”Темата на Нова” - /п/

10:00 Новините на Nova News

10:15 “Ничия земя” - /п/

11:00 Новините на Nova News

11:15 „Парчета от реалността“ 

11:30 „Другото лице“

12:00 Новините на NOVA

12:30 „Денят на живо“ с Наделина Анева - /п/

13:00 Новините на Nova News

13:30 „Патарински LIVE“ – репортерско риалити /п/

14:00 Новините на Nova News

14:30 Док.поредица на DW

15:00 Новините на Nova News

15:20 Светски новини

15:30 „Социална мрежа“ – следобеден блок

16:00 Новините на NOVA 

16:15 „Социална мрежа“ – следобеден блок

17:00 Новините на Nova News

17:15 „Пресечна точка“ – публицистично шоу - /п/

18:00 Новините на Nova News

18:30 „Патарински LIVE“ – репортерско риалити

19:00 Новините на NOVA – централна емисия 

20:00 Новините на Nova News

20:30 „Денят на живо“ с Наделина Анева – публицистично предаване

21:00 Новините на Nova News

21:45 Бизнес новини

21:50 Светски новини

22:00 Новините на Nova News

22:15 „Пресечна точка“ – публицистично шоу - /п/

23:00 Новините на NOVA 

23:30 „Денят на живо“ с Наделина Анева - /п/

00:00 Новините на NOVA - /п/

00:30 „Патарински LIVE“ – репортерско риалити - /п/

01:00 Новините на NOVA - /п/

01:30  Док.поредица на DW - /п/

02:00 Новините на NOVA - /п/

02:30 „Денят на живо“ с Наделина Анева - /п/

03:00 Новините на NOVA - /п/

03:30 „Социална мрежа“ - /п/

04:00 Новините на NOVA - /п/

04:30 „Социална мрежа“ - /п/

05:15 „Патарински LIVE“ – репортерско риалити - /п/

05:45 „Пресечна точка“ – публицистично шоу - /п/


Сряда  06.01.2021


06:30 “Здравей, България” – сутрешен блок

09:10 ”Парламентът на живо” 

10:00 Новините на Nova News

10:15 ”Парламентът на живо” 

11:00 Новините на Nova News

11:15 ”Парламентът на живо”

12:00 Новините на NOVA

12:30 ”Парламентът на живо” 

13:00 Новините на Nova News

13:30 ”Парламентът на живо”

14:00 Новините на Nova News

14:30 Док.поредица на DW

15:00 Новините на Nova News

15:20 Светски новини

15:30 „Социална мрежа“ – следобеден блок

16:00 Новините на NOVA 

16:15 „Социална мрежа“ – следобеден блок

17:00 Новините на Nova News

17:15 „Пресечна точка“ – публицистично шоу - /п/

18:00 Новините на Nova News

18:30 „Патарински LIVE“ – репортерско риалити

19:00 Новините на NOVA – централна емисия 

20:00 Новините на Nova News

20:30 „Денят на живо“ с Наделина Анева – публицистично предаване

21:00 Новините на Nova News

21:45 Бизнес новини

21:50 Светски новини

22:00 Новините на Nova News

22:15 „Пресечна точка“ – публицистично шоу - /п/

23:00 Новините на NOVA 

23:30 „Денят на живо“ с Наделина Анева - /п/

00:00 Новините на NOVA - /п/

00:30 „Патарински LIVE“ – репортерско риалити - /п/

01:00 Новините на NOVA - /п/

01:30  Док.поредица на DW - /п/

02:00 Новините на NOVA - /п/

02:30 „Денят на живо“ с Наделина Анева - /п/

03:00 Новините на NOVA - /п/

03:30 „Социална мрежа“ - /п/

04:00 Новините на NOVA - /п/

04:30 „Социална мрежа“ - /п/

05:15 „Патарински LIVE“ – репортерско риалити - /п/

05:45 „Пресечна точка“ – публицистично шоу - /п/


Четвъртък  07.01.2021


06:30 “Здравей, България” – сутрешен блок

09:10 ”Парламентът на живо” 

10:00 Новините на Nova News

10:15 ”Парламентът на живо” 

11:00 Новините на Nova News

11:15 ”Парламентът на живо”

12:00 Новините на NOVA

12:30 ”Парламентът на живо” 

13:00 Новините на Nova News

13:30 ”Парламентът на живо”

14:00 Новините на Nova News

14:30 Док.поредица на DW

15:00 Новините на Nova News

15:20 Светски новини

15:30 „Социална мрежа“ – следобеден блок

16:00 Новините на NOVA 

16:15 „Социална мрежа“ – следобеден блок

17:00 Новините на Nova News

17:15 „Пресечна точка“ – публицистично шоу - /п/

18:00 Новините на Nova News

18:30 „Патарински LIVE“ – репортерско риалити

19:00 Новините на NOVA – централна емисия 

20:00 Новините на Nova News

20:30 „Денят на живо“ с Наделина Анева – публицистично предаване

21:00 Новините на Nova News

21:45 Бизнес новини

21:50 Светски новини

22:00 Новините на Nova News

22:15 „Пресечна точка“ – публицистично шоу - /п/

23:00 Новините на NOVA 

23:30 „Денят на живо“ с Наделина Анева - /п/

00:00 Новините на NOVA - /п/

00:30 „Патарински LIVE“ – репортерско риалити - /п/

01:00 Новините на NOVA - /п/

01:30  Док.поредица на DW - /п/

02:00 Новините на NOVA - /п/

02:30 „Денят на живо“ с Наделина Анева - /п/

03:00 Новините на NOVA - /п/

03:30 „Социална мрежа“ - /п/

04:00 Новините на NOVA - /п/

04:30 „Социална мрежа“ - /п/

05:15 „Патарински LIVE“ – репортерско риалити - /п/

05:45 „Пресечна точка“ – публицистично шоу - /п/


Петък  08.01.2021


06:30 “Здравей, България” – сутрешен блок

09:10 ”Парламентът на живо” 

10:00 Новините на Nova News

10:15 „Парламентът на живо” 

11:00 Новините на Nova News

11:15 ”Парламентът на живо”

12:00 Новините на NOVA

12:30 ”Парламентът на живо” 

13:00 Новините на Nova News

13:30 ”Парламентът на живо”

14:00 Новините на Nova News

14:30 Док.поредица на DW

15:00 Новините на Nova News

15:20 Светски новини

15:30 „Социална мрежа“ – следобеден блок

16:00 Новините на NOVA 

16:15 „Социална мрежа“ – следобеден блок

17:00 Новините на Nova News

17:15 „Пресечна точка“ – публицистично шоу - /п/

18:00 Новините на Nova News

18:30 „Патарински LIVE“ – репортерско риалити

19:00 Новините на NOVA – централна емисия 

20:00 Новините на Nova News

20:30 „Денят на живо“ с Наделина Анева – публицистично предаване

21:00 Новините на Nova News

21:45 Бизнес новини

21:50 Светски новини

22:00 Новините на Nova News

22:15 „Пресечна точка“ – публицистично шоу - /п/

23:00 Новините на NOVA 

23:30 „Денят на живо“ с Наделина Анева - /п/

00:00 Новините на NOVA - /п/

00:30 „Патарински LIVE“ – репортерско риалити - /п/

01:00 Новините на NOVA - /п/

01:30  Док.поредица на DW - /п/

02:00 Новините на NOVA - /п/

02:30 „Денят на живо“ с Наделина Анева - /п/

03:00 Новините на NOVA - /п/

03:30 „Социална мрежа“ - /п/

04:00 Новините на NOVA - /п/

04:30 „Социална мрежа“ - /п/

05:15 „Патарински LIVE“ – репортерско риалити - /п/

05:45 „Пресечна точка“ – публицистично шоу - /п/


Събота  09.01.2021


06:30 „Парчета от реалността“

06:45 „Другото лице“

07:15 „Денят на живо“ – избрано

07:40 Темата на  NOVA - /п/

08:00 “Събуди се“– предаване

11:00 Новините на Nova News

11:15 „Пулс“ – здравно предаване

12:00 Новините на NOVA

12:30 Док.поредица на DW

13:00 Новините на Nova News

13:30 “Другото лице“

14:00 Новините на Nova News

14:15 „Парчета от реалността“

14:30 Светски новини

15:00  Новините на Nova News

15:30 „Патарински LIVE“ – избрано

16:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – публицистично токшоу

19:00 Новините на NOVA – централна емисия

19:20 „Карай направо“ с Диана Найденова

20:00  Новините на Nova News

20:30 “Икономика и бизнес“- предаване

21:00  Новините на Nova News

21:45 „Парламентът на фокус“ – предаване

22:00  Новините на Nova News

22:15 „Офанзива с Любо Огнянов“ - /п/

00:30 „Икономика и бизнес“ -/п/

01:00 „Карай направо“ с Диана Любенова -/п/

01:20 „Парламентът на фокус“

01:30 Док.поредица на DW

02:00 „Патарински LIVE” -/п/

02:30 „Събуди се“ - /п/

05:20 „Ничия земя“ - /п/

06:00 „Икономика и бизнес“ - /п/Неделя  10.01.2021


06:30 „Парчета от реалността“

06:45 „Другото лице“

07:15 „Денят на живо“ – избрано

07:40 Темата на  NOVA - /п/

08:00 “Събуди се“– предаване

11:00 Новините на Nova News

11:15 „Пулс“ – здравно предаване

12:00 Новините на NOVA

12:30 Док.поредица на DW

13:00 Новините на Nova News

13:30 “Карай направо“ с Диана Любенова - /п/

14:00 Новините на Nova News

14:15 „Парламентът на фокус“ - /п/

14:30 „Икономика и бизнес“ -/п/

15:00  Новините на Nova News

15:30 „Патарински LIVE“ – избрано

16:00 Неделята на NOVA – публицистично токшоу

19:00 Новините на NOVA – централна емисия

19:20 Темата на NOVA

20:00  Новините на Nova News

20:30 “Светът“- обзор на седмицата

21:00  Новините на Nova News

21:45 „Парчета от реалността“ 

22:00  Новините на Nova News

22:15 Неделята на NOVA 

00:30 „Светът“ -/п/

01:00 Темата на NOVA

01:20 „Парчета от реалността“

01:30 Док.поредица на DW

02:00 „Патарински LIVE” -/п/

02:40 „Събуди се“ - /п/

05:20 „Светът“ - /п/

06:00 Темата на NOVA - /п/

Публикуване на коментар

Скъпи читатели,
в коментарите можете да ни задавате въпроси и да изказвате мнението си за сериалите, предаванията и др. Коментари, чието съдържание е обидно или съдържа реклама на друг сайт ще бъдат изтрити!

По-нова По-стара