VIVACOM предлага нови смарт решения за бизнеса


VIVACOM добави услугите VIVA Smart Locator и VIVA Smart Monitor към платформата си VIVA Smart IoT. Услугите осигуряват дистанционно наблюдение и локализиране на обекти и своевременно известяване в случай на събитие. Това допринася за предотвратяване на инциденти, оптимизиране разходите на фирмите,  чрез анализ на информацията и бърза реакция за ограничаване на щетите при събитие. Важно предимство е възможността за персонализация на решенията според конкретните потребности на съответния бизнес. 

VIVASmart Locator предоставя възможност за наблюдение на различни мобилни обекти, определяне на местонахождението и посока на движение в реално време посредством сензорно устройство. Приложението изпраща известия при отклонение от маршрута. Визуализират се началната и крайната точка на движение, посоката и времето за изминаване на разстоянието, както и точна дата и час на придвижване на обектите. Решението дава достъп и до историята на изминатите маршрути за зададен период.

Приложението е изключително полезно за транспортни и куриерски компании, индустриални предприятия, за застрахователни компании, фирми, които отдават под наем превозни средства, и др. Интелигентните сензори могат да се използват за предотвратяване на кражби на автомобили или техника, както и наблюдение на пратки в реално време.

VIVASmart Locator  може да се използва в болнични заведения, хосписи,  оздравителни центрове, лаборатории за наблюдение на мобилна техника, пациенти и служители. Специални сензори регистрират местоположението и алармират при отклонение или инцидент. Решението дава възможност на фармацевтичните компании да наблюдават движението на лекарства и пратки.

Второто ново smart решение за бизнеса от VIVACOM e VIVA Smart Monitor. To предоставя възможност за постоянно наблюдение на температурата и влажността на въздуха в затворени помещения. Подходящо е за фирми, които разполагат със складове и технологични помещения, за общински сгради, болнични и учебни заведения. Приложимо е също така в офиси, хотели и производствени помещения.

С помощта на VIVA Smart Monitor земеделците имат възможност да наблюдават температурата и влажността на почвата със специализиран сензор за почва, а едновременно с това да проследяват и параметрите на атмосферата. Услугата е приложима при наблюдение на посеви, голф игрища и оранжерии.

Решението е изключително подходящо за бизнеси, свързани със съхранение на лекарства, хранителни или други чувствителни стоки и продукти, както и хладилни помещения и витрини. Използването му намалява сметките за електричество и може да предотврати злополуки, свързани с  неправилно съхранение на стоките. Решението идентифицира потенциалните проблеми чрез наблюдение на температура, влажност или други параметри.   

VIVA Smart Monitor работи чрез предаване на данни през LoRa мрежата до крайните устройства.

Новите бизнес услуги, част от платформата VIVA Smart IoT - Smart Locator и Smart Monitor, намаляват цялостните разходи на фирмите, анализират конкретни бизнес практики и оптимизират инвестициите за закупуване на техника.Това води до повишаване на ефективността и  резултатите на компаниите. 

Публикуване на коментар

Скъпи читатели,
в коментарите можете да ни задавате въпроси и да изказвате мнението си за сериалите, предаванията и др. Коментари, чието съдържание е обидно или съдържа реклама на друг сайт ще бъдат изтрити!

По-нова По-стара