United Group продава мобилните си телекомуникационни кули в България

United Group обяви, че е постигнала споразумение за продажбата на 100% от пасивната инфраструктура на мобилните мрежи в България, Хърватия и Словения на TAWAL, дъщерно дружество на stc Group. Тази пасивна инфраструктура, която се състои от над 4800 кули, се оценява на 1.22 милиарда евро. Сумата ще бъде изцяло платена в брой и представлява 20.1 пъти EBITDAal (печалбата преди данъци, лихви, амортизация, след лизинг и преди МСФО 16).

Продажбата следва актуалната тенденция в сектора в Европа и по света за отделяне и монетизиране на пасивната инфраструктура за мобилни мрежи. Приходите от продажбата ще позволят на United Group значително да намали задлъжнялостта си и ще осигури средства за бъдещ растеж. Трансакцията ще помогне на компанията да продължи да инвестира в мобилната си мрежа, включително да реализира плановете си за изграждане на близо 2000 нови базови станции през следващите 20 години.

Сделката е първата инвестиция на TAWAL в европейския телекомуникационен сектор. TAWAL е най-големият доставчик на интегрирана ИТК инфраструктура в Близкия изток и Северна Африка и притежава портфейл от над 16 000 мобилни кули.

Финансов консултант на United Group по сделката е Goldman Sachs. United Group предстои да публикува годишните си финансови резултати в понеделник. Условията на сделката включват дългосрочни рамкови споразумения за услуги и Споразумение за продължаване на използването на телекомуникационните кули след приключване на сделката. Финализирането подлежи на стандартни процедури и се очаква да се случи през втората половина на тази година.

Източник: United Group

Публикуване на коментар

Скъпи читатели,
в коментарите можете да ни задавате въпроси и да изказвате мнението си за сериалите, предаванията и др. Коментари, чието съдържание е обидно или съдържа реклама на друг сайт ще бъдат изтрити!

По-нова По-стара