Тесла за пенсионерите! Удрят ги с коефециенти, най-ужилени са жените!

Тесла за пенсионерите! Удрят ги с коефециенти, най-ужилени са жените!
Масово пенсионерите получават индивидуален коефициент при пенсиониране от 0,501 до 1 процент. Това сочат данните на Националния осигурителен институт (НОИ).

От всички близо 1,5 милиона пенсионери с пенсии за стаж и възраст – една трета имат такъв коефициент. От тях 404 340 души са жени, а 160 812 са мъжете.

Други над 530 000 пенсионери са получили коефициент от 1 до 1,6. С висок коефициент от 2 до 3 процента са 136 000 възрастни хора, а 3467 получават от пенсия при коефициент от 4 до 6.

При най-високи коефициенти преобладават пенсиите, получавани от мъже. Така например едва 95 души могат да се похвалят с коефициент от 8 до 10, като от тях две трети са мъже. 53-има имат индивидуален коефициент над 10, като от тях 40 човека са мъже, а 13 – жени.

При новите пенсии, отпуснати за първите девет месеца на тази година без индивидуален коефициент са близо 26000 пенсии, а най-висок – от 3 до 4 получават 186 човека.

Данните на държавния осигурителен институт показват още, че с по-висок коефициент на личната пенсия са мъжете, работили първа и трета категория труд. При тях стажът се превръща в съотношение 1 към 3. Средният коефициент за тях е 2,53, докато за жените той е 1,557.

За работилите първа категория труд средният индивидуален коефициент е 1,775, а за втора – 1,399, сочат данните на НОИ.

Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от:

– по 1 процент за пенсии, отпуснати с начална дата до 31.03.2009 г.,

– по процент 1,1 на сто за пенсии, отпуснати с началната дата от 01.04.2009 г. до 31.12.2016 г.,

– за отпуснатите от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. с 1,126 на сто,

– за отпуснати от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. с 1,169 на сто,

за отпуснатите с начална дата от 01.01.2019 г. до 24.12.2021 г. включително с 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за оставащите месеци осигурителен стаж.

За пенсиите отпуснати с начална дата след 24 декември 2021 г. доходът, от който се изчислява пенсията, се умножава с процент 1,35 за всяка година осигурителен стаж без превръщане и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж без превръщане, и с 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж – за осигурителния стаж, представляващ разлика между общия осигурителен стаж, зачетен на лицето, и стажа без превръщане.

Хората, придобили право на пенсия по общия ред, които продължават да работят след това, без да им е отпусната лична пенсия, за всяка година осигурителен стаж след тази дата процентът е 3, а от 1 януари 2012 г. – 4.

Източник: НОИ

Публикуване на коментар

Скъпи читатели,
в коментарите можете да ни задавате въпроси и да изказвате мнението си за сериалите, предаванията и др. Коментари, чието съдържание е обидно или съдържа реклама на друг сайт ще бъдат изтрити!

По-нова По-стара