Реклама в HristovHQ

Banner 300×250 px (всички страници)
– 1000 лв. за два дни
– 2000 лв. за 5 дни
– 2800 лв. за 7 дни

Half banner 300×600 px (всички страници)
– 1200 лв. за 2 дни
– 2400 лв. за 5 дни
– 3500 лв. за 7 дни

Leader board 728×90 px (вътрешни страници)
– 800 лв. за 2 дни
– 1600 лв. за 5 дни
– 2100 лв. за 7 дни

Horizontal Megaboard 980×250 px (първа страница)
– 1500 лв. за два дни
– 3000 лв. за 5 дни
– 4600 лв. за 7 дни

Horizontal Megaboard 980×250 px (първа страница, втора позиция – над рубрика Свят)
– 1200 лв. за 2 дни
– 2400 лв. за 5 дни
– 3500 лв. за 7 дни

Horizontal Megaboard 980×250 px (първа страница, трета позиция – над рубрика Здраве)
– 1000 лв. за два дни
– 2000 лв. за 5 дни
– 2800 лв. за 7 дни

Banner 728×90 px (първа страница, над рубрика България)
PR Статия – 800 лв.
PR Статия, написана от редактор – 1000 лв.

Изработка на видеоклипове:
За 30 секунди – 1350 лв.
За 45 секунди – 1500 лв.
За 60 секунди – 2000 лв.
За 90 секунди – 3000 лв.

Излъчване на видеоклип

Първа позиция в рубрика ВИДЕО
– 3000 лв. за един ден
– 4800 за два дни
– 8000 лв. за 5 дни
– 12 500 лв. за 7 дни

Втора, трета, четвърта, пета позиция Рубрика ВИДЕО
– 2500 лв. за един ден
– 4200 за два дни
– 7200 лв. за 5 дни
– 10 500 лв. за 7 дни

Рубрика ВИДЕО без фиксирана позиция
– 1500 лв. за един ден
– 2400 за два дни
– 4000 лв. за 5 дни
– 6800 лв. за 7 дни