Terms and conditions

 Условия за ползване на HristovHQ

Моля, прочетете тези условия за ползване („Условията“) внимателно, преди да използвате уебсайта HristovHQ („Уебсайтът“). С използването на Уебсайта вие се съгласявате с тези Условия. Ако не сте съгласни с Условията, моля, не използвайте Уебсайта.

Интелектуална собственост

HristovHQ е собственост на K. Hristov Company и е предназначен за лична употреба. Съдържанието на Уебсайта, включително, но не само, текст, графики, изображения, видеоклипове, аудиоклипове, лога, марки и софтуер, е защитено от законите за интелектуална собственост и е собственост на K. Hristov Company или на трети страни, които са предоставили съответното съдържание на Уебсайта.

Използването на съдържанието на Уебсайта, освен както е позволено в тези Условия, е забранено. Вие нямате право да копирате, променяте, публикувате, разпространявате, излъчвате, продавате или прехвърляте съдържанието на Уебсайта без предварителното писмено разрешение на K. Hristov Company или на съответния собственик на интелектуалната собственост.

Отказ от отговорност

Въпреки че HristovHQ се стреми да предоставя точна и актуална информация, Уебсайтът може да съдържа неточности, грешки или упущения. HristovHQ не поема отговорност за точността, пълнотата или актуалността на информацията на Уебсайта и не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, които могат да възникнат от използването на Уебсайта или на съдържанието му.

HristovHQ не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, включително, но не само, загуби на доходи, загуба на данни или щети, причинени от вируси или други вредни компоненти, които могат да бъдат предадени чрез Уебсайта или чрез уебсайтове на трети страни, които са свързани с Уебсайта. HristovHQ не носи отговорност за каквито и да било щети, причинени от използването на Уебсайта или на съдържанието му, включително, но не само, за щети, причинени от загуба на данни, неправомерен достъп до данните, компютърна вирусна атака или други технически проблеми.

Промени на Условията

HristovHQ си запазва правото да променя Условията по всяко време, като ще актуализира настоящата страница. Вие трябва да преглеждате Условията периодично, за да бъдете информирани за промените. С използването на Уебсайта след влизането в сила на промените, вие се съгласявате с променените Условия.

Отказ от отговорност за връзки към уебсайтове на трети страни

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, които не са контролирани от HristovHQ. HristovHQ не носи отговорност за съдържанието на тези уебсайтове или за каквито и да било загуби или щети, причинени от използването на тези уебсайтове.

Изменение на Уебсайта

HristovHQ си запазва правото да променя, прекъсва или прекратява Уебсайта по всяко време, по свое усмотрение, без предизвестие. HristovHQ не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, причинени от прекъсването или прекратяването на Уебсайта.

Приложимо право

Условията и вашето използване на Уебсайта са регулирани от законите на Република България. Всички спорове, които може да възникнат от използването на Уебсайта, ще бъдат решавани от компетентните съдилища в Република България.

Цялостно споразумение

Условията представляват цялостното споразумение между вас и HristovHQ относно използването на Уебсайта и заменят всички предишни и съществуващи споразумения, договори и представления между вас и HristovHQ.

Отказ от права

Ако HristovHQ не упражни някое от правата си, съгласно тези Условия, това не се приема като отказ от тези права.

Въпроси

Ако имате въпроси относно Условията или използването на Уебсайта, моля свържете се с нас на следния имейл: television.bulgaria@gmail.com

Дата на влизане в сила

Тези Условия влизат в сила от 04.04.2023 г.

Публикуване на коментар

Скъпи читатели,
в коментарите можете да ни задавате въпроси и да изказвате мнението си за сериалите, предаванията и др. Коментари, чието съдържание е обидно или съдържа реклама на друг сайт ще бъдат изтрити!