Защо Липсва Огромна Част от Земната История?

Има една геоложка загадка, която повече от век озадачава изследователите. Липсват геоложки данни за близо половин милиард години. 

Сега международен екип от учени откри доказателства, че това е продукт на удивителна ледникова ерозия през период, известен като „Земя - снежна топка“ (Snowball Earth), когато почти цялата планета е била покрита с лед.

В своята статия, публикувана в Proceedings of the National Academy of Sciences, екипът описва откритите доказателства и защо смятат, че подкрепят тяхната теория.

Преди повече от век, през 1869 г. геолозите забелязват, че в Гранд Каньон изглежда липсва скален слой. Пробите показват слой, датиращ от 540 милиона години, и непосредствено под него, слой, който е датиран на възраст 1 милиард години. Това поставя въпроса: Какво се е случило между тях? Тази празнина се наблюдава и на други места на Земята и е наречена "Голямото несъответствие" (Great Unconformity). За да обяснят липсата, учените разработиха две теории - или е имало драматично увеличение на отлаганията, или е имало мащабна и бърза ерозия. В това ново проучване изследователите твърдят, че са намерили доказателства, които подкрепят втората теория.

Учените предполагат, че след периода „Земя - снежна топка“ се е развило мощно ерозионно събитие. Те смятат, че когато ледът се е оттеглял, е отнесъл в океана цял слой от кората, като го изхвърли в морето. Авторите на новото проучване изчислиха, че този ерозирал слой е имал средна глобална стойност от 3-5 километра скали и затова "липсва" от геоложките записи.

Ако случаят е такъв, логиката предполага, че проверката на морското дъно трябва да покаже голям слой скала от този период от време. Но такъв слой не е намерен. Изследователите предполагат, че това е така, защото скалите са погълнати в вътрешността на Земята при движението на тогавашните тектонични плочи.

Доказателствата за тази теория идват под формата на кристали от въпросния период - изследователите разполагат с изотопи на хафний и кислород, които съответстващи на такива кристали, претърпели ерозия при студени условия. Данните са получени от база данни с информация за 30 000 кристала циркон. Изследователите отбелязват, че радиоактивните изотопи изпълняват ролята на капсули на времето.

Огромната по мащабите си ерозия обяснява и защо са познати само два по-големи кратера от астероидни удари, станали преди повече от 700 милиона години, а датираните след това време са толкова много.

Между 717 и 580 милиона години Земята преминава през поредица от драматични заледявания. Дори на екватора планетата е била покрита с лед.

Авторите предполагат тези мощни ледници са отмили седиментните скали от предишните епохи и че подобна степен на ерозия е напълно съвместима с наблюдаваната в съвременна Гренландия.

Ако екипът на д-р Бренхин Келър (Brenhin Keller) от Геохронологичния център в Бъркли е прав, това не само ще обяснява една от най-старите загадки на геологията, но и подкрепя еволюционната теория, че появата на първите животни толкова скоро след "Снежната Земя" не е случайно - хранителните вещества, доставяни от толкова много ерозия, създава условия за оцеляване на сложни форми на живот. Камбрийският взрив на многоклетъчния живот е пряко свързан с изобилието на седименти от мащабната ерозия преди това.

Източници:

Researchers suggest missing crust layer can be blamed on 'Snowball Earth',Bob Yirka, Phys.org

A Large Chunk Of Earth’s Crust Is Missing And We May Have Just Discovered Where It Went, Stephen Luntz, iflscience.com

Mountains Drive Evolution, Stephen Luntz, iflscience.com

Публикуване на коментар

Скъпи читатели,
в коментарите можете да ни задавате въпроси и да изказвате мнението си за сериалите, предаванията и др. Коментари, чието съдържание е обидно или съдържа реклама на друг сайт ще бъдат изтрити!

По-нова По-стара