Стикерът за „Гражданска отговорност“ отива в историята, но не съвсем

Стикерът за „Гражданска отговорност“ отива в историята, но не съвсем

Стикерът за наличие на задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на предното стъкло на автомобилите ще бъде отменен. Това става ясно от коментари на Министерство на финансите по предложения към пуснатите за обществено обсъждане промени в Кодекса за застраховането.

Вместо стикер върху стъклото на автомобила първоначално стикер ще бъде лепен върху самата застрахователна полица. След около две години и половина и този стикер ще бъде премахнат, а вместо него върху полицата ще бъде отпечатван двумерен баркод.

При сканиране на този баркод ще бъде осъществявана електронна връзка с данните на Гаранционния фонд за автомобилите в страната с валидна “Гражданска отговорност”. Така при проверка на пътя полицаите ще могат да проверяват дали полицата, която носи шофьорът, е валидна.

Предложението на Министерство на финансите е стикери да бъдат лепени върху полиците до края на 2026 г. и едва след това лепенките да бъдат заменени с безплатен баркод.

Стикерът отдавна е загубил своята роля. Камерите по пътищата разчитат номерата на автомобилите и автоматично по номера може да бъде проверено дали колата има застраховка “Гражданска отговорност”.

А ако автомобилът бъде спрян от полицай на пътя, има други варианти да бъде проверено дали има полица. Шофьорът трябва да носи както самата полица, така и допълнително картонче, издавано от Гаранционния фонд, което доказва наличието на застраховка. Освен това по номера на автомобила може да бъде направена справка в данните на Гаранционния фонд и онлайн да бъде проверено дали има действаща застраховка.

При пътуване в чужбина стикерът върху предното стъкло също не върши никаква работа. В чужбина камерите не могат да проверят по номера дали автомобилът има застраховка. Но камерите не могат да направят това и по стикера. А ако в чужбина шофьорът бъде спрян за проверка от пътен полицай, той задължително трябва да носи полица “Зелена карта”, която се издава допълнително към “Гражданска отговорност”, без да бъде плащана допълнителна цена.

С предложените промени в Кодекса за застраховането “Зелена карта” ще бъде издавана само при изрично искане от страна на човека, който прави застраховката.

За отпадането на стикера за „Гражданска отговорност“ е нужна промяна в Закона за движение по пътищата, като чл. 100, ал. 3 се изменя така: „(3) Водачът на моторно превозно средство, което не е било спряно от движение, е длъжен да носи контролен талон към знака за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.“

Планът за намаляване на административната тежест съдържа 280 мерки, които са в следните основни направления:

– отпадане на изискуеми документи;

– служебно събиране на информация;

– установяване на процедурите по предоставянето на услуги в закон;

– намаляване на срокове;

– подобряване на дейностите по администриране на регистри и разширяване на тяхната използваемост в административните производства.

За изпълнението на мерките се предвиждат промени в 102 закона.

С промени в Закона за енергийната ефективност се предлага да се събира служебно информация в административното производство по вписване в регистъра на лицата, които извършват обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради, изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на оценки за енергийни спестявания. Сега от заявителите се изисква да предоставят документи, които могат да бъдат проверени по служебен път.

В плана се предвижда да отпадне задължението за вписване на аптеките в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни. Причината е, че БАБХ поддържа публичен Национален регистър на бизнес операторите, обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни и на хранителните добавки и храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване.

вписване в Имотния регистър. Сега от заявителите се изисква да приложат скица от кадастралната карта, а за самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура – схема. Когато подлежащият на вписване акт предполага формиране на нови или променени имоти, се прилага скица-проект на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.

В областта на туризма се предвижда намаляване на срока за разглеждане на заявления за категоризиране на места за настаняване и прилежащи към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене.

В плана не са заложени срокове за изпълнението му, но е предвидено да бъде изготвен доклад към 31 декември 2024 г. и евентуално да бъдат предложени действия за изпълнение на мерките, които не са приключени към края на 2024 г.

Публикуване на коментар

Скъпи читатели,
в коментарите можете да ни задавате въпроси и да изказвате мнението си за сериалите, предаванията и др. Коментари, чието съдържание е обидно или съдържа реклама на друг сайт ще бъдат изтрити!

По-нова По-стара