Внимание! Изтича срокът за подаване на годишната данъчна декларация за 2023г.

Внимание! Изтича срокът за подаване на годишната данъчна декларация за 2023г.

Срокът за подаване на годишна данъчна декларация от физически лица (по чл. 50 от ЗДДФЛ) е 30 април на следващата година, напомниха от Националната агенция за приходите. Тоест за 2023 година той е 30 април 2024 г. В този срок не само трябва да бъдат подадени, но и платен изчисления налог.

Ако сте пропуснали този срок, подайте декларация въпреки закъснението. За информация за начини и място за подаване, вижте Деклариране на доходите на физическите лица.

За закъснението подлежите на глоба или имуществена санкция до 500 лв. при първо нарушение и до 1000 лв. при повторно нарушение (чл. 80, ал. 1 и 3 от ЗДДФЛ).

Данъчните ни приканват да обърнем внимание, че неподаването на годишна данъчна декларация не може да остане скрито. Всяка година съпоставяме данните за изплатени суми на работници и служители, подадени от работодателите с данните за получени доходи, декларирани от физическите лица. Тъй като неподаването на декларация води до глоби, е важно да знаете в кои случаи трябва да декларирате доходите си пред НАП. Вижте Данък върху доходите на физическите лица.

Източник: НАП

Публикуване на коментар

Скъпи читатели,
в коментарите можете да ни задавате въпроси и да изказвате мнението си за сериалите, предаванията и др. Коментари, чието съдържание е обидно или съдържа реклама на друг сайт ще бъдат изтрити!

По-нова По-стара