Цената на златото полудя, а според БРИКС банките се готвят за срив на долара!

Цената на златото полудя, а според БРИКС банките се готвят за срив на долара!

Последният рекорден скок в цената на златото се тълкува, като стратегическа маневра за намаляване на рисковете, свързани с валутните колебания в международната търговия, и за разширяване на портфейлите им от активи.

На фона на дискусиите, свързани с усилията за дедоларизация на страните от БРИКС, финансовият анализатор Питър Шиф намекна, че централните банки се подготвят за евентуален спад на щатския долар.

Наскоро Шиф сподели прозрения по този въпрос чрез X (бивш Twitter), хвърляйки светлина върху засилващата се тенденция за придобиване на злато от чуждестранни централни банки. Той особено наблегна на значителната роля на Китай в стимулирането на тези придобивания, като подчерта доминиращата му роля на пазара на физическо злато.

Устойчивото натрупване на златни резерви, наред с инициативите, насочени към укрепване на местните валути, предполага потенциална промяна в глобалния икономически пейзаж.

При положение че държавният дълг на САЩ надхвърля $34 трилиона, опасенията относно стабилността на американската икономика продължават. Вследствие на това държавите със значителна експозиция към долара активно търсят начини да диверсифицират резервите си. Особено важно е, че страните от БРИКС демонстрираха твърд ангажимент да намалят зависимостта си от долара в полза на други валути.

Флориан Грумес, управляващ директор на Midas Touch Consulting, изтъкна значителното влияние на Китай върху пазара на злато. Той изтъкна доминиращата роля на Китай в търговията с физическо злато, обусловена от силното търсене от страна на централната банка и повишената покупателна активност, особено през благоприятни периоди като Годината на дракона.

През изминалата година икономическият алианс БРИКС изрази намеренията си да намали зависимостта си от щатския долар. Лидерите на тези държави подчертаха значението на диверсификацията към други световно признати валути, като същевременно проучиха възможностите за укрепване на собствените си парични системи.

Сред стратегиите, възприети от държавите от БРИКС за диверсифициране на активите им, придобиването на злато се очертава като важен подход. Въпреки че диверсификацията остава основна цел, Шиф предположи, че централните банки също така активно се подготвят за потенциална девалвация на щатския долар и надвисналата заплаха от криза на държавния дълг.

Наблюденията на Шиф показват, че чуждестранните централни банки не купуват злато единствено като хедж срещу политическа несигурност, а предприемат и превантивни мерки за преодоляване на потенциалните рискове, свързани с девалвация на долара и перспективата за криза на държавния дълг. Тази тенденция изглежда донякъде е пренебрегната от инвеститорите в САЩ, което може да обясни нежеланието им да последват примера им.

Източник: cryptodnes.bg

Публикуване на коментар

Скъпи читатели,
в коментарите можете да ни задавате въпроси и да изказвате мнението си за сериалите, предаванията и др. Коментари, чието съдържание е обидно или съдържа реклама на друг сайт ще бъдат изтрити!

По-нова По-стара